Para que tipos de proxectos é bo LVT?

O vinilo de luxo Parterre é ideal para aplicacións comerciais e interiores tanto no chan como na parede para as seguintes industrias:

  • Espazos corporativos ou de oficina, así como zonas comúns e salas de descanso
  • Espazos de venda polo miúdo como supermercados, grandes almacéns, cadeas de tendas e tendas de alimentos e bebidas
  • Configuración de hostalería e lecer como restaurantes, cuartos e vestíbulos de hoteis, balnearios/salóns e centros de xogos
  • Entornos sanitarios, incluíndo hospitais, edificios de oficinas médicas, consultorios ou centros odontológicos, residencias asistidas e centros de rehabilitación
  • Espazos educativos como aulas universitarias, dormitorios e zonas comúns
  • Contornas multifamiliares como complexos de apartamentos e espazos habitables para persoas maiores
  • Espazos de fitness, incluíndo estudos de fitness e vestiarios
  • Proxectos institucionais ou gobernamentais, incluíndo oficinas municipais, cidades e estatais ou centros de visita cidadá e museos

Hora de publicación: 14-12-2022